הרשמה לבחינת הקבלה לכיתה המואצת באנגלית

Registration for the entrance exam for the accelerated class in English

,Dear students

Wednesday, 06.10.2021, an entrance exam to the accelerated group in English will take place during 4-5 periods. A student who wishes to study English in the accelerated group, MUST sign up through the link attached. There will be no additional dates to take this exam. Students who do not take the exam OR fail to achieve the required threshold grade, will study English in 5 pts groups. The registration will end Tuesday, 05.10.2021 at 12.00. The exam will include three parts: a reading comprehension passage, an essay and vocabulary section.  

https://forms.gle/2ZY38UjV8UpJkPxE8  

,Good Luck 

Mrs. Irene Shpinel  

The English Coordinator 

הורים ולתלמידים יקרים,  

ביום ד', 06.10.2021 תתקיים בחינת כניסה לכיתה המואצת באנגלית בשיעורים 4-5. כל תלמיד שרוצה ללמוד בקבוצה המואצת, חייב להירשם לבחינה דרך הקשור המצ"ב. כל תלמיד, גם אם הוא דובר אנגלית, עולה חדש או למד בדוברי אנגלית בחטיבת ביניים, חייב להבחן ולהשיג את ציון הסף המינימלי. תלמידים שלא ייבחנו או לא ישיגו את ציון הסף הנדרש, יעברו ללמוד בקבוצות הרגילות של 5 יחל.  

באותו יום ובאותה שעה, יתקיימו גם מבחני מעבר מ-3 יחל ל-4 יחל ומ-4 יחל ל-5 יחל. ההרשמה דרך הקשור המצורף. חשוב להדגיש כי לא יתקיים מועד מוסף לבחינת כניסה לקבוצה המואצת באנגלית. ההרשמה תסתיים ביום ג', 05.10.2021 שעה 12.00 בצהריים.  

כל הבחינות תכלולנה 3 פרקים: קטע הבנת הנקרא, קטע כתיבה ופרק אוצר מילים.  

https://forms.gle/2ZY38UjV8UpJkPxE8  

בהצלחה,  

איירין שפינל, 

רכזת אנגלית  

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות