חלוקה לכיתות תש"פ

מצורפת טבלת החלוקה לכיתות לשנת הלימודים תש"פ.
חלוקה עדכנית לכיתות

זוהי החלוקה הסופית וניתן לאורה להזמין לוקרים.
שנת לימודים פוריה ומוצלחת לכולם

שי שטרן
מנהל תיכון אוסטרובסקי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות