אקדמיה בתיכון

אקדמיה בתיכון

בית ספר התיכון "אוסטרובסקי" נבחר ע"י משרד החינוך להפעיל את התכנית "אקדמיה בתיכון". בית הספר הוא מהראשונים בארץ להפעלת תכנית זו. התכנית פועלת בהצלחה בביה"ס זו השנה השביעית.

התכנית מיועדת לתלמידי כיתות י', שהינם בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי אקדמי, והם בעלי הישגים גבוהים בלימודים.

במסגרת התכנית ניתן במקצועות מסויימים להמיר למידה בביה"ס והיבחנות בחלק מבחינות הבגרות, בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם. הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת האוניברסיטה הפתוחה (או"פ), ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות ובקרדיטציה אקדמית לקראת תואר ראשון.

תכנית בר-אילן

התכנית מיועדת לתלמידים שאותרו במהלך לימודיהם בחטיבת הביניים כמצטיינים במתמטיקה. התכנית מופעלת על ידי אוניברסיטת בר אילן, ובמסגרתה ניגשים התלמידים בסוף כיתה י' לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות