צוות החינוך החברתי חבר בהנהלת בית הספר ושותף בגיבוש התפיסה החינוכית-ערכית.

הצוות עובד בשיתוף פעולה עם רכזי השכבות, ומתוך מטרה ערכית משותפת.

תכנית חברתית: בשיתוף עם רכזי השכבות, צוות החינוך החברתי מבנה את התכנית הבית-ספרית לטיפוח אורח חיים חברתי ומסייע בישום התכנית. במסגרת התכנית החברתית הצוות אחראי על הפעילות הבית-ספרית סביב אירועים אקטואליים ומועדים קבועים בלוח השנה.

קידום יזמות ופיתוח מנהיגות: צוות החינוך החברתי פתוח, מעודד ומקדם כל יוזמה שניתן לממש במסגרת בית הספר, או בקהילה.

שיעורי חינוך: שיעורי החינוך בתיכון נחלקים לנושאים ייעוציים וחברתיים. צוות החינוך החברתי אחראי לישום תכנית הליבה בשיעורי החינוך, ולהתאמת תכני השיעור לתכנית החברתית הנקבעת בתיכון.

ערכים: הצוות שותף בהטמעת ערכים ובהעמקתם בכל תחומי החיים בתיכון:  במקצועות הלימוד, בשיעורי המחנך, בסיורים, בפעילויות הבית הספריות (הצגות, הרצאות, מופעים), בפרוייקטים מיוחדים, בפעילויות חוץ בית ספריות וכו'.

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית: צוות החינוך החברתי כולל את רכז התכנית למעורבות חברתית, האחראי, בשיתוף עם רכזי השכבות, על יישום כל חלקי התכנית (התנדבות בקהילה, פרוייקטים כיתתיים, עבודת רפלקציה וכו'). תכנית זו מנוהלת בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית רעננה.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות