תעודת בגרות חברתית

דמותו של הבוגר הרצוי כפי שנוסח בחוזר מנכ"ל כ':

"אדם המעורב בחיי החברה הישראלית והנכון לקבל עליו תפקידים ולמלאם מתוך

אחריות ומסירות".

ומתוך המלצות וועדת שילר:

"על תעודת הבגרות לכלול, בנוסף לידע ומיומנויות אינטלקטואליות, גם, ואולי בעיקר,

חינוך התלמיד לערכים לאומיים וחברתיים, אישיים ואסטטיים … ולשקף לא רק כישורים קוגניטיביים ורכישת ידע, אלא לא פחות, מילוי חובה לשירות הכלל, על חשבונה של

נוחיות הפרט".

ברוח הדברים שלעיל, הוחלט במשרד החינוך להעניק לבוגרים, שיוכיחו רגישות ומודעות לסובב אותם, ויקדישו מזמנם וממרצם למען הזולת , תעודת בגרות חברתית.

מטרות תכנית זו:

· הכנת התלמידים לקראת השתלבותם בחברה דמוקרטית כאזרחים פעילים ומעורבים, התורמים לשיפור איכות החיים בקהילה ובמדינה.

· טיפוח בוגר בעל מודעות ואחריות אזרחית, הבאה לידי ביטוי בהתנהגותו היומיומית, נתינה ומעורבות אזרחית וחברתית.

· חיזוק הקשר והזיקה בין התלמידים לבין בית-הספר, הקהילה, העיר והארץ בכלל.

· מסר למוסדות להשכלה גבוהה, לצבא ולמגזר העסקי, לתת העדפה בתהליך המיון לקבלת מועמדים.

אנו מחזקים את ידיהם של המתנדבים הצעירים, שיתמידו בעשייתם ויזכו לקבל תעודה מוערכת שכזו, בשל חשיבות הנושא בכלל והקשר שלו לחזון בית-הספר בפרט.

החל משנת הלימודים תשע"ה תעודת הבגרות החברתית מהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות.

ב ה צ ל ח ה !

מבנה התוכנית:

מסגרת פעילות

כיתה י'

אני והקהילה

כיתה י"א

אני והחברה

כיתה י"ב

אני והמדינה

מימד מעשי – זמן תלמיד

התנסות מעשית אישית

60 שעות

30 שעות

ייזום וביצוע של פרויקט חברתי אישי או קבוצתי.

26 שעות

התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט)

הערה: הפרוייקט יתפרש על פני 30 שעות הכוללות חלק מעשי התנסותי וחלק עיוני.

9 שעות

21 שעות

ייזום וביצוע של פרויקט חברתי אישי או קבוצתי.

26 שעות

הכשרת התלמידים להתנסות המעשית באחריות מקום ההתנסות המעשית.

היקף השעות תלוי במקום ההתנסות המעשית.

היקף השעות תלוי במקום ההתנסות המעשית.

היקף השעות תלוי במקום ההתנסות המעשית.

מימד עיוני – זמן מורה – תלמיד

סמינרים, ימי מוקד ושיעורי חינוך בכיתה.

במסגרת כיתתית

עד 6 שיעורי חינוך, ובנוסף – לפחות 15 ש' עיוניות בשנה.

במסגרת כיתתית

לפחות 9 ש' עיוניות בשנה ובנוסף עוד 6

שיעורי חינוך.

במסגרת כיתתית

לפחות 4 ש' עיוניות במסגרת יום מוקד המתקיים בבית הספר.

מסגרת ליווי של קבוצה קטנה כתמיכה בתלמידים, ליווי ותמיכה של מורה בקבוצה של עד 5 תלמידים לרפלקציה ולעיבוד התנסות.

במסגרת משאבי ביה"ס

בבתי הספר של "עוז לתמורה"

במסגרת השעה הפרטנית.

במסגרת משאבי ביה"ס

בבתי הספר של "עוז לתמורה"

במסגרת השעה הפרטנית.

במסגרת משאבי ביה"ס

בבתי הספר של "עוז לתמורה"

במסגרת השעה הפרטנית.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות