תוצאות ציוני הבגרות

תוצאות בחינות הבגרות מתפרסמות באתר משרד החינוך. ניתן לצפות בהן באמצעות סיסמת כניסה אישית, אותה קיבל/ה כל תלמיד/ה ממחנך/מחנכת הכיתה.

במקביל, עם הגעת ציוני הבגרות לבית הספר, הם מוכנסים למשו"ב.

להלן מפתח סמלים:

צ.ב – הציון בבחינת הבגרות

צ.ש – הציון השנתי

צ.ס – ציון סופי

חשד (777)– חשד להעתקה במבחן

חסם (666) – ציון הנמוך מ –5 נקודות מתוך 100

ציון מינימלי (333) – ציון נמוך מ-15 במתמטיקה

ביה'ס יודיע על טווח התאריכים שבו ניתן לערער על ציון הבחינה (40 יום מזמן קבלת הציונים בבית הספר). יש להקפיד על לוח הזמנים. לאחר התאריך הנקוב לא יתאפשר ערעור.

תהליך הערעור-

· פניית התלמיד/ה למזכירות הפדגוגית.

· בדיקת המחברת ע'י המורה אשר לימד/ה את התלמיד, או לחילופין ע"י רכז/ת המקצוע.

יש מקום להגשת ערעור רק אם קיים פער של 10 נק' בין ציון הבחינה לבין בדיקת מורה ביה"ס.

· אם הוחלט להגיש ערעור, נשלחת מחברת הבחינה למשרד החינוך, בצירוף מכתב ההערכה של המורה המקצועי, בקשה מטעם ביה'ס לבדיקה מחודשת, ומכתב מהתלמיד/ה עם פירוט נימוקיו/נימוקיה לבקשת הערעור.

הערעור כרוך בתשלום.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות