חלוקה לכיתות תש"פ

מצורפת טבלת החלוקה לכיתות לשנת הלימודים תש"פ.
חלוקה עדכנית לכיתות

זוהי החלוקה הסופית וניתן לאורה להזמין לוקרים.
שנת לימודים פוריה ומוצלחת לכולם

שי שטרן
מנהל תיכון אוסטרובסקי