בימים אלו שוקדים צוותי המקצועות: שפה, מתמטיקה ומדעים על תרגול המשימות האורייניות המתוקשבות של משרד החינוך

משימות אלו מקדמות אוריינות בסביבה דיגיטלית, גם כהכנה לקראת מבחני פיזה 2018.

קישור למאגר משימות אורייניות מתוקשבות