פברואר 2020
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
26 בינואר 202027 בינואר 202028 בינואר 202029 בינואר 202030 בינואר 202031 בינואר 20201 בפברואר 2020
2 בפברואר 20203 בפברואר 20204 בפברואר 20205 בפברואר 20206 בפברואר 20207 בפברואר 20208 בפברואר 2020
9 בפברואר 202010 בפברואר 202011 בפברואר 202012 בפברואר 202013 בפברואר 202014 בפברואר 202015 בפברואר 2020
16 בפברואר 202017 בפברואר 202018 בפברואר 202019 בפברואר 202020 בפברואר 202021 בפברואר 202022 בפברואר 2020
23 בפברואר 202024 בפברואר 202025 בפברואר 202026 בפברואר 202027 בפברואר 202028 בפברואר 202029 בפברואר 2020