ינואר 2020
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
29 בדצמבר 201930 בדצמבר 201931 בדצמבר 20191 בינואר 20202 בינואר 20203 בינואר 20204 בינואר 2020
5 בינואר 20206 בינואר 20207 בינואר 20208 בינואר 20209 בינואר 202010 בינואר 202011 בינואר 2020
12 בינואר 202013 בינואר 202014 בינואר 202015 בינואר 202016 בינואר 202017 בינואר 202018 בינואר 2020
19 בינואר 202020 בינואר 202021 בינואר 202022 בינואר 202023 בינואר 202024 בינואר 202025 בינואר 2020
26 בינואר 202027 בינואר 202028 בינואר 202029 בינואר 202030 בינואר 202031 בינואר 20201 בפברואר 2020